Редакция на „Литературен клуб“

Електронното издание „Литературен клуб“ е основано на 30. август 1998 г. Носител на Националната награда „Христо Г. Данов“.

Литературен клуб | азбучен каталог | хронология на публикациите

 

 

 

 

Електронното издание „Литературен клуб“ е основано на 30 август 1998 г. от Емилиян Николов.

 

 

 

 

„Литературен клуб“ с ISSN 1313-4124 (Online) се издава от сдружение с нестопанска цел
„Сдружение Литературен клуб - Литклуб“

 

 

Главен редактор

 

Емилиян Николов, emilian.nikolov@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКТОРИ НА РУБРИКИ

 

 

Боряна Ангелова - Игова

(рубрики „Философия“, „Музикология“ и „Шпагат“)

 

 

 

 

 

АВТОРИ НА РУБРИКИ

 

 

Мария Станкова

(рубрики „Културата на третата чаша“ и „Малки пътешествия на душата“)

 

 

 

Красимира Джисова

(рубрика „Стаите“)

 

 

 

СТАЖАНТИ

 

Андриана Спасова

(СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, МП „Изкуства и съвременност (XX и XXI в.)“,
стажувала в списанието в периода 07.01 - 25.01.2013 г.)

 

 

 

 

РЕФЕРИРАНЕ

 

 

 

Електронното издание „Литературен клуб“ е регистрирано в НАЦИД и публикацията в него носи 4 т. за направленията „Филология“, „Философия“, „История и археология“, „Музикално и танцово изкуство“, „Религия и теология“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по...“ и 12 т. за направление „Спорт“.

 

 

 

ЧИТАТЕЛИ

 

 

 

Фен общност на „Литературен клуб“ във Фейсбук.

 

 

 

 

ПАРТНЬОРИ

 

 

 

Министерство на културата на Република България

 

Министерство на образованието и науката на Република България

 

Българска национална телевизия

 

Кампания „Малкото голямо четене“

 

Кампания „Голямото четене“

 

CopyRights.Bg

 

 

 

 

 

 

 

 

НАГРАДИ

 

 

 

 

 

През 2009 г. „Литературен клуб“ е удостоен с Националната награда „Христо Г. Данов“
за принос в българската книжовна култура, раздел „Електронно издаване и нови технологии“.

 

Национална книжовна награда ``Христо Г. Данов`` - 2009 г.

 

 

Статуетката на наградата „Христо Г. Данов“ на лавицата с книги.

Редакторът на ``Литературен клуб`` Емилиян Николов позира с наградата пред къщата-музей ``Христо Г. Данов`` в Пловдив, снимка: Калоян Игнатовски

 

 

Редакторът на сайта Емилиян Николов позира със статуетката
пред къщата-музей на Христо Г. Данов в Пловдив.

 

 

 

 

 

Номинация за Националната награда ``Христо Г. Данов`` - 2004 г.

През 2004 г. „Литературен клуб“ е номиниран за Националната литературна награда „Христо Г. Данов“ в раздела „Електронно издаване и нови технологии“ - kultura.bg.

 

Номинация за Националната награда ``Христо Г. Данов`` - 2008 г.

През 2008 г. „Литературен клуб“ отново е номиниран за Националната литературна награда „Христо Г. Данов“ в раздела
„Електронно издаване и нови технологии“ - https://mc.government.bg/

 

Номинация за Националната награда ``Христо Г. Данов`` - 2009 г.

През 2009 г. „Литературен клуб“ за трети път е номиниран за Националната литературна награда „Христо Г. Данов“ в раздела
„Електронно издаване и нови технологии“ и този път печели наградата!

 

Номинация за Националната награда ``Христо Г. Данов`` - 2011 г.

През 2011 г. „Литературен клуб“ за четвърти път е номиниран за Националната литературна награда „Христо Г. Данов“ в раздела
„Електронно издаване и нови технологии“ - https://mc.government.bg/

 

Сайтът е номиниран и в раздела „Изкуства“ на конкурса БГ Сайт - 2004 г. и 2010 г.

 

 

 

 

 

АВТОРСКИ ПРАВА

   Издаването на „Литературен клуб“ изцяло е съобразено със Закона за авторското право на Република България. Всички произведения в „Литературен клуб“ са публикувани след писменото съгласие на носителите на авторски права - издателства, автори, наследници, преводачи, съставители на сборници. Същото важи за всички графични знаци и илюстрации. Според българското и европейско законодателство всички произевединя на автори, починали преди повече от 70 години, са напълно освободени от авторски права. Въпрос на лош вкус и на отсъствие на морал е взимането на сканирани от друг сайт текстове без коректно посочване на източника.
   „Литературен клуб“ се прави с лицензиран софтуеър, легално закупена компютърна техника и легално закупени консумативи, легален интернет достъп.
   Произведение, публикувано в „Литературен клуб“, може да бъде изтрито само след писмена искане от неговия автор.

 

   Важно! Всички текстове, публикувани в „Литературен клуб“, за които не е посочена друга публикация, се публикуват за първи път!

 


 

 

ДРУГИТЕ ЗА НАС

 

 

 

Честитката на Tetradkata.com по повод 25-тия рожден ден на сайта (31.08.2023 г.)

 

Илиана Илиева, „Българските литературни сайтове“ (в. „Дума“, 02.02.2013 г.)

 

Честитката на Akademica.bg по повод 12-тия рожден ден на сайта (30.08.2010 г.)

 

Честитката на вестник „Литературен вестник“ по повод десетгодишнината на сайта (17.09.2008 г.)

 

Честитката на вестник „Култура“ по повод десетгодишнината на сайта (12.09.2008 г.)

 

Вестник „Капитал“, „КапиталNET“ (08.12.2001 г.)

 

 

 

 

ПОДКРЕПА

 

 

Ако желаете да ни подкрепите финансово, можете да използвате следната банкова сметка:

 

Първа инвестиционна банка,

 

BIC FINVBGSF BG62FINV915010BGN0HCK1

 

Емилиян Антонов Николов

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩТА!

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРНОСТИ

 

 

Благодарим на InterSpace и лично на г-н Владимир Петков за дизайна на нашия сайт!

 

Благодарим на SuperHosting.bg за перфектния хостинг на нашия сайт - www.litclub.bg !

 

 

Благодарим на всички автори, преводачи, издатели, спомоществователи и приятели на „Литературен клуб“! БЛАГОДАРИМ!

 

 

 

 

 

 

 

РАЗНИ

 

 

Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране

 

Сертификат за обучение на тема „Общ регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 (GDPR)

 

 

 

 

 


Официален e-mail адрес за връзка с редакцията: literaturen.club@gmail.com ;

 

 

официален адрес на електронното издание „Литературен клуб“: https://www.litclub.bg

 

други адреси: https://www.litclub.com

 

 


© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]